Kasteel Croy

Kasteel Croy
Hoe oud Kasteel Croy precies is, is niet bekend. We weten dat in 1472 ene Rutger van Erp op deze plek een klein slot met hoeve bezat. Het toenmalig kasteeltje bestond waarschijnlijk uit de huidige noord-zuid gerichte vleugel, met de ronde toren op de noordwesthoek.

Jacob van Croÿ
In 1477 verkocht Van Erp zijn slot aan Jacob van Croÿ. Hij behoorde tot het beroemde geslacht Croÿ. Nadien hebben nog vele adellijke families het kasteel bewoond en uitgebreid. In 1772 kwam het in handen van de familie Van der Brugghen, die begin 19e eeuw het Wolmerinoschaap op Landgoed Croy introduceerde. Tegenwoordig grazen er weer Womerino’s rond het kasteel.

Geloof, Hoop en Liefde
De laatste bewoonster, de markante Freule Johanna van der Brugghen, liet het kasteel na aan het armenbestuur Geloof, Hoop en Liefde van Stiphout zodat het kasteel dienst kon doen als bejaardenoord. Dat is het ook 100 jaar geweest, tot het kasteel in de jaren ‘60 niet meer geschikt werd geacht voor bejaarden. Momenteel huisvest kasteel Croy enkele bedrijven. De Stichting Geloof, Hoop en Liefde is nog steeds eigenaar.

Kasteel Croy is niet geopend voor bezichtiging. Bij een wandeling over het landgoed kun je het van alle kanten bewonderen. Zeker de moeite waard!

Meer informatie is te vinden op de website van Kasteel Croy